ÖMER ÇELAKIL ile KUR'AN-I KERİM ŞİFRESİ ÜZERİNE...

 

KUR’AN-I KERİM ÜZERİNE MATEMATİKSEL ÇALIŞMALARI VE KURAN’DAKİ MATEMETİKSEL SİSTEMİN AÇIĞA ÇIKARTILMASI ÜZERİNE YAPTIĞI ÇOK ÖZEL  ÇALIŞMALARI ile...

 

Onu son günlerde  televizyon kanallarında sıkça görmeye başladık.Aslında anlatmak istediği son derece açık.ama nedense söylemek istediğini bir türlü tamamlayıp bitirmesine imkan verilmiyor.Bu sayfamızı ona ayırıp, hiç sözünü kesmeden anlatmasını istedik..

Bu arada Çelakıl olan soyadının, insanların aklını çelmekle bir alakasının olmadığını da öğrenmiş olduk., Müdafaaya  girer diye,  asıl manasının kırk akıllı anlamına geldiğini bile  söylememesi, onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunun göstergesi.  Çok sakin ve sabırlı,  yaptığı işi seven bir yapısı var .Kendisi 1979 doğumlu, ve Urfa kökenli.Şu an Tıp fakültesinde öğrenci ve üç yıldır Kuran üzerine matematiksel çalışmalar yapıyor.Kendisi ile tıp fakültesinin önünde randevulaşıp ,daha sonra ofiste  devam ettiğim röportajımda sormak istediğimiz her şeyi sorduk ve  cevabını aldık.

 

Kuran-ı Kerimde matematiksel bir yapı olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz?

 

Kuran-ı Kerimin matematiksel bir düzene sahip olduğuna dair kanıtlardan bir tanesi de kelime tekrarlarıdır.Bazı kelimeler insanı şaşırtacak bir düzende tekrarlanır.

Kuran-ı kerimde bütün sure numaralarını toplayın, ayet numaralarını toplayın, birde ayet numaralarını çift ve tekli rakamlar olarak toplayın 6236 çıkıyor Bu.hiçbir surette rastlantı olarak yorumlanamaz..

 

Araştırma yaparken nasıl  matematiksel sistemler kullanıyorsunuz?

 

Yaptığım şey ana kelime ve harf  dizaynıyla ilgili.ama çeşitlilik olsun farklı bakış açıları gelir diye farklı örneklerde veriyorum .Kuran tabi ki sadece harf ve kelime dizaynıyla ilgili değil..Farklı sistemlerin de olduğunu  insanlar bilsin istiyorum.

Örneğin DNA , II.dünya savaşı, Mars, Venüs; bunlar.harf ve kelime dizaynıyla tespit edilen çalışmalar

Kuran-ı Kerimde  300 bin den fazla harf var. 6136 ayet ve 114 sure var.Bunları teker teker bilgisayara yükleyip topluyoruz. Tahmin edemeyeceğiniz kadar  önemli bilgiler çıkıyor.

 

Anladığım kadarı ile Kuran’daki müteşabih (şifreli) ayetleri açıklamak gibi bir iddianız yok.

 

Evet; ama onlar üzerinde de çalışıyoruz.Mesela Kuranda mukatta’a  harfler vardır,. elif,lam ra gibi.Bu harfler Kuranın neredeyse 4/1 inde yer alan sembolik harflerdir.Mesela Türkçe  bir metin olduğunu düşünün A R L hiçbir açıklama olmadan bunlar koyulmuş,.ne anlama gelir.?Hatta HZ Ebu Bekir’den rivayet edilir bunun  Kuran’ın bir sırrı olduğu..

 

Sizin bu konuda bir araştırmanız var mı?

 

Araştırmalar var ama bu çok büyük bir sır içeriyor,daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmak istiyorum.

 

Onlarla matematiksel kotlamayı tamamlamış olabilir mi?

 

Hepsi olabilir, matematiksel olabilir ,vahiy mekanizmasını gösteren bir sistem olabilir. Hz Peygamber vahiy almıştır.ve ben bu çalışmaları yaptıktan sonra çok eminim ki insan bilincinin erişemeyeceği, o günkü birikimin.yeterli olmayacağı verilerin yer aldığını gördüm.

 

Bundan önceki çalışmalarınızda verdiğiniz tarihlerin tuttuğunu söylemiştiniz.

 

Yok onu ben değil, sunucu söylemişti. Bu güneş patlamaları ile ilgiliydi. Gazeteye ilan vermiştim..Onu, günü gününe tarih olarak vermiştim.aslında bunlar çok bilimsel oldu .biraz tarihlerden bahsetmek istiyorum.

 

Evet ne istiyorsanız burada söyleyebilirsiniz çünkü, sözünüzü kesen kimse yok.

 

Gerçekten geleceğe yönelik bilgiler var mı? Bunların tarihleri  yer alıyor mu.?...Kamer ( ay ) suresinin başından sonuna kadar 1389 tane ayet var. Ve çok ilginçtir ki aya da 1389 yılında çıkıldı (hicri) miladi takvim 1969. İlk ayeti, ay yarıldı. Oradaki şakra kelimesi bazı insanlarca yarıldı olarak da ele alınabilir ama toprağın yarılması, kazılması anlamında da kullanılır . ve o zaman ay toprağı kazıldı yüzlerce örnek alındı.Çünkü ayla ilgili en önemli tarih 1969 dur.

 

Bu çalışmaları yapmaktaki amacınız nedir?

 

Kuranı kerimdeki bilimsel verileri bir takım matematiksel ifadelerle açığa çıkartmak.Çok pozitif  elle tutulur verileri açıklamak istiyorum.

Kuranı-ı Kerimin  bir mucize kitap olduğunu anlatmak , hem de  bulduğum   bu bilgileri insanlarla  paylaşmak.istiyorum. Belli bir tabaka var, onlara da ulaşmak istiyorum..İslam’daki Batınilik .....inanılmaz bir bilgi denizi içeriyor .Gözümüzün önünde Kuran dururken insanlar ilmi batıda arıyor..Kuran’daki bilimsel verileri, birtakım matematiksel ifadelerle açıklığa

kavuşturmak istiyorum.

 

En son yaptığınız çalışmalar nelerdir?

 

 En son yaptığım çalışmalarda  atomların simgelerinin Kuran-ı Kerimde ismen ve rakamlarla yer aldığını belirtmiştim.Bunlardan magnezyum ve radon elementi ki bu elementler evrenin yapı taşlarıdır,.oturduğumuz sandalyeden masaya kadar her şey atomlardan oluşur.  Bunların isimlerinin kuranda yer aldığını öne sürdük. Ve bunları HADİT suresinde tespit ettik. Yer yüzünde uranyuma kadar  92 adet element vardır.

 

Ben element sayısının 114 olduğunu biliyordum. Kuran’da ayet sayısı da 114 dür. Ama elementlerde  daha bir kaçı bulunamadı ..

 

Evet öyle söyleyenlerde var, ama bu o kadar da önemli değil

 Bunlar laboratuar ortamında arttırılmaya çalışılıyor .Özet olarak HADİT ismini demir elementinden alan bu sure,. içerisinde diğer elementlerinde,  nitrojenden uranyuma kadar diğer elementlerin, isimlerinin ve simgelerinin olduğunu öne sürdük..Mesela radon simgesi RN atom numarası 86 dır.Bunu karakterize eden rakam ve isim budur.HADİT suresinde radon elementinin simgesi R ve N dir. Bu bütün dünyada aynıdır.Atom numarası 86 dır.Bunu karakterize eden rakam ve isim budur .RA  ve NUN harfleri tarandığında,bunun tam  86.sırada yan yana geldiğini görüyoruz ki yüzlerce binlerce harfin içerisinde sadece orada görünüyor.

 

Bu tespitler  insanların çok ilgisini çekti mi?

 

Tabi ki . .insanlarda mucize beklentisi var .İki denizin birbirine karışmamamsı  gibi,.bunun  yüzlerce örneği var ..onları yazmayı, paylaşmayı istiyorum.en azından kendi dinimizi, kitabımızı daha sağlıklı anlayabilmemiz için..Bir İngiliz  mesaj yollamış . böyle bir kitaba sahipsiniz, nasıl olurda 11 eylülü Müslümanlar yaptı diye kötü bir İslam imajınız var.diye. Bu zamanla düzelecek.nasıl ki negatif yönde bir artış oldu bir anti pati oluştu dünya çapında.İslam, aynı hızla benim kanaatimce sempati kazanacak. Bunun yakın dönemde olacağını düşünüyorum .Batı objektif bakmıyor İslam’a.. İslam’ın kan dökmekle alakası yok tam aksine barış ve merhamet dini. Özellikle Kuran’da böyle bilgiler çıktıkça  komplike bir veri ortaya çıkacak. Kimse tasavvur edemeyecek.,bunun etkisi kitleler üzerinde olabilir.

Nitekim bazıları Nasr suresini şöyle yorumlar. “Allah’ın  yardımı ve fetih günü geldiği zaman, insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiğini göreceksin” buna kimisi Mekke dönemi der  son dönemde diyenler de daha ziyade. 21. yy ya  inanç yüzyılı olacak , yada  harp yüzyılı.Bunu benden başka  bir çok uzmanlarda söylüyor.

 

Savaşların tarihleri ile ilgili çalışmalarınızda oldu mu?

 

Irak savaşından önce, henüz bırakın savaşı Bush’un yaptığı sert açıklamalar dahi yoktu.Yaptığım bir televizyon  programında 11 eylül 2002 den de önceydi!.bu bölgede savaş olabileceğini söylemiştik...Yaptığım yorumlar gerçekle paralellik gösterdi.Başka bir programda bu savaşın bitmeyeceğini söylemiştim.Bu savaşta kin ve nefret düşmanlık tohumlarının atıldığını söylemiştim.Bu savaşın kolay kolay sona ermeyeceğini ve maalesef daha da yayılacağını söylemiştim..Bu konuşmalar üzerine Bağdat kuşatıldığı gün beni televizyona  davet ettiler, .hani savaş sürecekti dediler.

 

Bu üçüncü dünya savaşının başlangıcı olabilir mi?

 

 Bakın bugün savaş hala devam etmekte,.hala onlarca insan ölüyor, Evet;.ileride tetikleyeceği savaşı göz önünde bulundurursanız neden sonra zincirin  halkasının bir parçası gibi düşünün. Halkayı görseniz oradaki halkanın az çok  ne olduğunu anlarsınız..İleride büyük bir savaş olacağına dair bir işaret bulursunuz.Kuranda..

 

Nasıl yani?!

 

Uluslararası guruplaşmalarda savaşlara hiziplere işaret olduğuna dair ip uçları yakaladım.Örneğin bir Ahzap suresi var,. orada bir hizipleşmeden, guruplardan, topluluklardan bahseder...Mesela; 2. dünya savaşına dair bir çalışma yapmıştık. Maide suresinde Hristiyanlar arasında kıyamete kadar sürecek bir anlaşmazlıklardan bahsediyor

.Bu ayetle birlikte savaş kelimesinin geçtiği ayetlerin numaralarını topluyoruz, kelime sayısı ile birlikte tam 1939 çıkıyor. Maide suresinde geçiyor.14. ayet hristiyanlar arasında. bu ayetle birlikte Şuara kelimesi toplandığında 1939 çıkıyor.Yani 2. dünya savaşının tarihi.

 

3.dünya savaşı ile ilgili çalışmalarınız var mı?

 

Araştırma yaptım ama netleşmiş değil..Şunu söyleyeyim ülkeler arası, uluslar arası guruplaşmalar olacağını söylemiştim orta doğuda  bunun yayılacağını da

 

Dine ilginiz ne zaman başladı.Kuran’ı şifrelerle çözümlemek nereden aklınıza geldi?

 

Ben Kuranı baştan sona biliyorum..Kuran okumam çok eskiye dayalı. Ama matematiksel. çalışmalarımız çok eski değil.Şifreleri çözdüm diye bir iddiam yok Yüzyıllar öncede  böyle çalışmalar yapıldı.Benimki de küçük bir adım.Fakat modern fiziğe ve astronomiye paralel bilgiler ortaya çıkartıyorum .Bunlar çok etkileyici bilgiler.Bunun çok daha fazlası var. Benim elde ettiğim verilerin emin olun çok daha ötesinde...bunlar benim gözümde küçük adımlar.

 

Matematiksel   bir düzene sahip olduğuna dair örnek verebilir misiniz?

 

Yıllar önce kuranda ayetleri okurken bazı kelimelerin  yerleri bazı ayetlerin yerleşimlerinin belli bir sistematiğe dayalı olduğunu hissettim..Daha sonra tarihi arşivleri inceledim .Baktım ki.gerçektende  matematiksel bir sistematik var.Mesela kelime sayılarını ele alalım.melek 88 şeytan 88, cennet 77 cehennem 77,   yaz sıcak 5 kış soğuk 5, dünya 115-ahret 115.defa geçer. Mesela Kuran’da  gün (yevm) kelimesi tam 365 defa geçmektedir.Bu çok önemli bir bulgudur. Bu tür benzer kelimelerin eşit sayıda veya orantılı adetlerde olduğunu gördük.Bu da beni kurandaki matematiksel yapıyı araştırmaya sevk etti Sonuç elde ettikçe de devam ettim.

 

Çalışmalar sadece matematiğe mi dayanıyor?

 

Hayır matematiğe dayanmayan çalışmalarım da var .Çok net şifre ve rakam olmaksızın çok açık .bunu herkes anlayabilir..Örneğin; Şems suresi , Kuran’ın 91. suresi ve güneş anlamına geliyor.Bugün bilimin söylediği gibi güneş ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan  oluşur Buradaki hidrojenin helyuma dönüşmesi, termo nüklüer reaksiyon sonucunda güneş sürekli ısı verir.Farklı dalga boylarında ışınımlar dünyamıza ulaşır veya atmosferimizden geri döner.kısacası güneşin yapısı hidrojen ve helyum temellidir bu elementlerin  simgeleri dünyanın her yerinde  aynıdır hidrojen .H ile helyum ise  He harfleri ile gösterilir.Şems suresini okuduğunuz zaman baştan sona 15 ayetin hepsi H ve He ile bitmektedir.bunun binlerce ayeti kerime arasında benzeri yok. Bu bir  tesadüf olamaz Burada .her hangi bir şifre ve rakam yok bunu herkes görebilir. İlk ayet “o güneşin ışığına” diye başlıyor.hidrojen ve helyum dönüşümleri güneşin ışığıdır.bu termo nüklüer reaksiyon sonucunda güneş tayfındaki elektro manyetik tayfın görünen ışık veya kızıl ötesi ışık olsun veya yüksek enerjili parçacıklar olsun, tüm ışınımların hepsi bu reaksiyon sonucunda ortaya çıkıyor...O pırıltısına dikkat çeken ayet ise tek bir kelime ve oda H ve He ile bitiyor.91. suredir ve bunlarda 91. elementtir.

Veşşemsi ve duhaha

Velkameri iza teleha

Vennehari iza cellaha

Velleyli iza yagşaha

Vessemai ve ma beneha

Vel’ardı ve ma tahaha

Ve nefsin ve ma sevvaha

Fe’elhemeha fücüreha ve takvaha

Kad eflaha men zekkaha

 

Başka vereceğiniz örnekler var mı?

 

Mesela Nuh’un gemisi ile ilgili örnek vermek istiyorum.Kur’an-ı Kerimde Nuh’un gemisinin oturduğu yer Hud suresinin 44.ayetinde geçmektedir.Bu çok ilgi çekici bir durumdur.Çünkü Tevrat’ta geminin oturduğu yer olarak gösterilen Ağrı dağı çevresi 44.boylam üzerindedir

.Ve yine her yıl milyonlarca Müslüman’ın Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Mekke, 22.enlem üzerinedir.Kuran’da yer alan HAÇ suresi de tam  22.suredir.

Yine başka bir örnek vermek istiyorum. Erkek kadın farklılığını sağlayan 23.kromozom çiftine Kuran dikkat çekmektedir.Çünkü, “erkek” kelimesi ve “kadın”kelimesi ayrı ayrı tam 23 defa tekrarlanmıştır.

Yine kromozomlarla ilgili bir örnek vermek istiyorum.Kuran’da eşek kelimesinin tek olarak geçtiği .sure( Lokman 31) ve sure(Cuma  62) ilgi çekici bir durumdur.Çünkü eşeğin kromozom sayısı ile sure numaraları bire bir aynıdır. Eşeğin kromozom sayısı 31 çifttir yani 62 dir ayetler de her ikisini de vurgulamış.aynı zamanda kromozomların çiftler halinde bulunduğunu da vurgulamış.

 

Bu şekilde çalışmak aklınıza nereden geldi?

 

Bu çalışmalar tamamen  bana ait, ilk defa helyumu görsel ve yazılı basında  ben açıkladım.Daha önce yapılmış çalışmalardan da faydalanıyorum..Tarihte bu konuda çok çalışmalar var. Mesela Muhiddin –i Arabi,.Said-i Nursi hazretlerinin de  matematiksel çalışmaları olmuştur,.ama onlar Kuran alimi,onlar uzman,onlar çok ileridirler bizimki farklı.onlar  ebcet hesabı da kullanmışlardır..

 

Her türlü metinden böyle sonuçlar çıkarılabilir mi?

 

Olasılık hesaplamaları;.bir metin düşünün burada bin adet harf olduğunu düşünün.olasılık hesapları yüz binlerce   harf arasından 2 harf yakalamaya çalışırsanız bu rastlantı olur. Bu sizin inisiyatifinize ve isteğinize bağlı bir sonuç olur,.bu rastlantı olur, bu mucize olur. .

Mesela bin adet harf olduğunu düşünün  buradaki varyantları hesaplayacaksınız..Eğer siz yüz binlerce harf içinden iki harf yakalamaya çalışırsanız tamam bu rastlantıdır. Ama eğer sure ismi güneş ... ve hepsi h ile bitsin. bu tesadüf değildir.Olasılık hesaplarını bilmeyenler  maalesef bunu .kullanıyor....

 

Elementler ile ilgi örnekler var mı?

 

Bunlar aslında kimya gibi görünüyor ama aslında evrenin yapı taşlarıdır.evreni oluşturan bu elementlerin isimlerinin kuranda yer aldığını öne sürdük ve HADİT suresinde tespit ettik .Demir bir elementtir. Sure ismini elementten alıyor.

Radon (Rn) 1900 yılında bulunmuştur. Ayetin başından Rn harflerine kadar geçen harf sayısı 86 .dır.Elementin atom numarası da 86 dır.

Zirkonyum(Zr) ayetin bayışından Zr harflerine kadar geçen harf sayısı 40....elementin atom numarası. 40.

Flor (F)ayetin başından F harfine kadar geçen harf sayısı 9.Elementin atom numarası 9 dur. Bunlar tesadüf olabilir mi..

Sadece harf sayıları ile ilgili 12-13 adet örnek kelime de HADİT suresinde geçiyor. Kısa bir sure ve bu kadar az kelime ve harf dizelerinin olduğu bir surede çok örnekler var.

.HADİT kelimesinin ebcet değeri tam 26 dır, demirin atom numarası da 26 dır.Element ismi taşıyan  başkada sure yok..Bahsettiğim sistemlerin hepsi harf dizimidir.Benim ana çalışmam harf birliktelikleri,.ama ben çeşitlilik olsun diye ,birileri gelir farklı bir şeyler bulur,birileri ilham alarak yeni bir şeyler bulur diye farklı örneklerde veriyorum.Bu elementlerin hepsi harf ve kelime dizimleri ile ilgili.yani sürekli yöntem değişikliği diye bir şey yok bunu da insanlar bulsun diye .

Mesela DNA harfleri DNA nın bulunduğu tarihi işaret ediyor.DNA Türkçe’de de Latince’de de İngilizce’de de aynı yani dünyada aynı.

 

Hangi ayette geçiyor?

 

DNA bir çok ayette yan yana gelir ama bir yerde çok dikkat çekici bir ifade var.Şuara 74Yok dediler biz babalarımızı bulduk.” “Kaalu bel vecedna abaena kezalike yefalun” surede bulunan 227 ayetin içerisinde sadece 74.ayette DNA harfleri yan yana geliyor.kelime sayısı ile ayet numarasını topluyoruz karşımıza keşfedildiği tarih olan 1953 çıkıyor.

 

Atomlar dizaynına baktığımızda da parçacıklarda eşinin olduğu,  çift olduğu 20 yy da bulundu.nötrinolar ve karşıt nötrinolar. Bunu bulan ben değilim.Bu fizik ilmi. Zıt olduğu söyleniyor.Kuran’da zerre var, veya emr zerreden daha küçüğü yani kuark’lar

 

Geleceğe yönelik tarihler ile örnekler  var mı?

Çok o tür tarihler vermek istemiyorum .Çünkü kehanet olarak ele alınıyor.Gök taşı olayı vardı ona değinelim isterseniz.

2002 yılında bir iddia öne sürüldü.TUR suresinde 44-45 ayetlerinde onlar gök yüzünden bir parça düştüğünü görseler  diyor ve gökten bir parçanın düşeceği işareti var.Bu geleceğe yönelik bir haber olabilir dedik..Gökyüzünden bir göktaşının düşüp atmosfere girmesi olabilir diye düşündük.2006-20012 tarihleri arasında işaret ettik. Bu çok olası bir şey değil .bundan en son 100 yıl önce düştüğü söyleniyor. Ama oda küçük çaplı.bir orman yangınına sebep olmuş sadece. 2003 yılında Nasa’nın bir açıklaması oldu .2014 yılı olarak.büyük bir göktaşı düşeceğini söylediler..Şimdiye kadar en riskli göztaşını tespit ettiklerini Nasa açıkladı.Ondan sonra bu yıl yine risk oranının 10 misli daha  arttığını, şimdiye kadar görülmemiş bir risk olduğunu söylediler.Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce haberlerde dünya yok mu olacak şeklinde haberler sıkça çıktı..Göktaşı yörüngesi değişti bize doğru ilerliyor şeklindeki haberlerdi..Tüm ana haberlerde geçti..İncil’de de geçer. göktaşı meselesi.Yohanna’da vahiy  bölümü incelendiğinde gökten alev alev yanan dağ gibi bir parçanın düştüğünü söyler.Çok ilginçtir ki orada tarif edilen göktaşına dağ gibi deniliyor.Tur kelimesi dağ demektir.İncil de alamet şeklinde olacaktır deniliyor.

 

 

İşte; kendi çalışmaları ile insanlara, Kitabımızın mucize bir kitap olduğunu sunan,bu konuda hiçbir iddiası olmadığını, Kuran’ın şifresini çözmediğini, sadece bu konuda matematiksel çalışmaları olduğunu  söyleyen Ömer Çelakıl ile söyleşimiz...Sözünü kesmeden dinledik ve size aktardık.

 

 Güzin Osmancık

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !